Възвратни клапи

Възвратните клапи са промишлена арматура, която позволява на газовете или течностите да текат само в една посока, предотвратявайки потока да не се връща в обратната посока. Възвратните клапи се класифицират като еднопосочни кранове. Протичането на флуида в желаната посока отваря клапата, докато потока в обратната посока кара клапата да се затваря автоматично.