Сферични кранове

Сферичните кранове са форма на четвърт-оборотните кранове. Сферичните кранове функционират чрез използването на куха перфорирана сфера, която контролира движението на потока през отвора й.
Сферичните кранове са отворени, когато отворът на сферата е успореден на потока и са затворени, когато е завъртян на 90 градуса спрямо потока, така че флуидът да бъде спрян от сферата.
Дръжката е поставена успоредно на потока, когато той трябва да бъде отворен и е перпендикулярна на потока, когато трябва да бъде затворен, за по лесно визуално потвърждение на текущото положение на крана.