за Абразивни флуиди

СФЕРИЧНИ КРАНОВЕ ЗА АБРАЗИВНИ ФЛУИДИ

Ако във флуида има твърди частици, сферичните кранове, които са подходящи за тях трябва да са със сфера и седло, с покритие от волфрамов карбид, които предпазват от ерозия уплътнителните повърхности.


В тази категория няма продукти.