за Спец. газове - O2, CO2, CL, NH3

Специалните сферични кранове, подходящи за работа с конкретни флуиди, трябва да отговарят на специфичните им изисквания. За да се предотврати рискът от експлозивна декомпресия на въглеродния диоксид (CO2) се ползват специални уплътнения. Сферичните кранове за хлор и кислород трябва да са напълно обезмаслени и почистени за да се предотврати рискът от самозапалване.

 


В тази категория няма продукти.