Метални компенсатори

Термичните разширения и свивания, работни движения на оборудването, вибрации или пулсации на налягането могат да генерират разнообразни движения в тръбопроводите. Когато работните движения не се поемат от самата система, линзовите метални компенсатори са перфектното решение.

Металните компенсатори са устройства, основно изработени от гъвкави линзови елементи - гофри, които поемат движенията в тръбопроводните системи, едновременно под влиянието на флуида и под определено налягане и температура.

КАТАЛОГ - КОМПЕНСАТОРИ

ВЪПРОСНИК ЗА ИЗРАБОТКА НА МЕТАЛНИ КОМПЕНСАТОРИ