Ъглови компенсатори

Ъгловите метални компенсатори са подходящи за компенсиране на движения, както на дълги тръбни секции, така и за къси тръбопроводи за котли и турбинни помещения, в една или повече равнини. За инсталации със силно ограничено пространство трябва да се провери възможността за монтаж на ограничен универсален компенсатор или на компенсатор с балансирано налягане. Обратно на аксиалния или универсалния компенсатор, които са подходящи и за независимо поемане на движения, ъгловите компенсатори са подходящи само за система с комбинация от компенсатори.

Ъгловите компенсатори обикновено се монтират с 50% предварително натягане. Това се постига чрез предварителен натяг на цялата система от компенсатори според монтажните инструкции, отчитащи работната температура.

 

ВЪПРОСНИК ЗА ИЗРАБОТКА НА МЕТАЛНИ КОМПЕНСАТОРИ