Тъканни компенсатори

Текстилните компенсатори се използват в тръбопроводи, които пренасят горещи газове при ниски налягания. Основните параметри при проектирането на тъканните компенсатори са температурата, скоростта  на флуида, количеството пренасяни твърди частици и абразивността им, както и химическия състав на флуида. Те могат да са еднослойни и многослойни, като различните типове тъканни слоеве се избират и комбинират според горепосочените критерии. Тъканните компенсатори се проверяват и подменят периодично. Предлагаме изработка и монтаж на тъканни компенсатори по задание на клиента, производство само на утвърдени европейски производители.
 
 
 

КАТАЛОГ - КОМПЕНСАТОРИ