Неръждаеми нипели

Нипелите от неръждаема стомана се използват за резбова връзка между промишлената арматура и тръбните фитинги и се предлагат в различни степени, диаметри и резби.

В най-основната си форма, неръждаемият нипел е къс резбови фитинг с мъжки резби на двата края за свързване на други фитинги. Най-общо казано, между двата резбовани края има малко разстояние без резба, в зависимост от това колко далеч трябва да се монтират фитингите един от друг.

 

 Когато между двете свързващи края няма оставаща гола тръба (без резба), частта може да се нарече „затварящ нипел“ или „работещ нипел“. В този случай свързаните фитинги се доближават една до друга и външно може да се види само много малка част от нипела.

Въпреки че някои конструкции изискват такъв плътен монтаж, затягането на тези нипели може да бъде трудно, а отвиването им изисква здраво задържане на част от областта, където има резба. Това може да я повреди. 

 В случаите, когато има малко пространство между краищата на неръждаемия нипел и то е без резба обикновено този тип нипели се нарича шестограмен нипел или нипел с шестостен тъй като има шестоъгълна секция в средата.

Той функционира като гайка, която може да се захване с нормален гаечен ключ, осигурявайки по-голямо механично предимство, в сравнение с нормалната закръглена тръба. Шестоъгълния или шестограмен нипел от неръждаема стомана, с по-голямо разстояние между краищата с резба се нарича, съответно „дълъг шестостенен нипел“.

 За проекти, които изискват промяна в размера на тръбата, можете да си купите „редуциращ нипел“. Тези нипели служат за преминаване от по-голяма резба, към по-малка. Трябва да се внимава при използването на тези части, тъй като намаляването на диаметъра на тръбата може да означава по-голямо налягане и по-голям дебит в по-малката тръба / фитинг. Неръждаемите редуциращи нипели често имат и шестограмен център, макар и не винаги.

 Предлагаме и специални неръждаеми нипели, наречени „нипели за маркучи“ за процеси, които изискват свързване на маркуч към тръба. Този нипел е с мъжка резбована връзка на единия край и с край за маркуч от другата. Съответно нипелите за маркучи могат да са равнопроходни и редуциращи според това дали е необходимо маркучът да е със същия размер като тръбната връзка или да се редуцира.

 Особен тип нипели са „нипелите за заварка“, които имат резбова връзка от единия си край и нормална тръба от другата. Както подсказва името, тази част е проектирана да бъде заварена към тръбопроводи, фитинги или резервоар. Нерезбованият край на нипелите за заварка осигуряват по-голяма площ за използване на спойка или други заваръчни материали, за да се направи връзката по-силна. Предимството на нипелите за заварка е, че след като се заварят можете да свържете тръбите или други фитинги към края на резбата много по-лесно. 


В тази категория няма продукти.