Бутални уплътнения

Бутални уплътнения

Пневматичните бутални уплътнения или бутални пръстени се ползват в пневматични цилиндри за уплътняване на флуида и са проектирани да осигуряват непреминаване на флуда през цилиндровата глава, когато работното налягане притиска цилиндъра надолу по буталото.

Изборът на пневматично бутално уплътнение се прави според начина, по който функционира пневматичното бутало. За бутала, които са едностранно действащи и поемащи динамично налягане само от едната страна в една посока, е винаги по-добре да се избере едностранно бутално уплътнение, което предоставя оптимално качество за тази цел.

Най-добрите уплътнителни свойства за двойно-действащ пневматичен бутален цилиндър се постигат чрез използване на двойно-действащо бутално уплътнение.

Замяната на едностранно действащо, с двойно-действащо бутално уплътнение, лесно може да доведе до повреда. Причината за това е че много високото налягане може да остане между уплътненията.

Пневматичните бутални уплътнения - както едностранно действащите бутални уплътнения, така и двойно действащите, които предлагаме могат да се доставят с вградени или отделни помощни пръстени и водачи.