Гетинакс

Фенолният ламинат още наричан гетинакс се произвежда чрез прилагане на топлина и налягане, чрез притискане на слоеве хартия, импрегнирани със синтетични термореактивни смоли. Действието на температурата и налягането, приложени при изработката на гетинакса водят до химическа реакция - полимеризация, която трансформира отделните слоеве импрегнирана хартия в солиден плътен ламиниран материал с постоянна форма, която не може да се размекне отново. Поради това плочите от гетинакс се категоризират като термореактивна пластмаса.

Фенолния хартиен ламинат или гетинакс на плочи и пръти се ползва там, където ниските разходи са важен критерий. Въпреки, че гетинаксът е с отлични електроизолационни свойства, той притежава видимо слаби механични свойства, в сравнение с останалите класове фенолни ламинати.


За сравнение (0)


Гетинакс на листи - клас Х

Гетинаксът се произвежда чрез прилагане на налягане и висока температура върху листи хартия, импрегнирана с фенолни смоли. Гетинаксът представлява индустриален ламинат, предназначен за изолационни цели при монтаж в електрически мотори и електронно оборудване, изискващи висока механична якост, както и устойчивост на изолационното масло. Класовете..

Гетинакс на листи - клас ХX

Клас ХX на гетинакса на листи е с добри електрически свойства като висока диелектрична якост и дъгова устойчивост.  Този клас отговаря на изискванията на MIL-I-24768/11 TYPE PBG. Клас ХХ гетинакс се ползва за табла за бушони и трансформатори, панелни табла, за изолационни шайби и втулки. Класовете Х, ХХ и ХХХ на гетинакс..

Гетинакс на листи - клас ХXX

Гетинаксът представлява индустриален ламинат, предназначен за изолационни цели при монтаж в електрически мотори и електронно оборудване, изискващи висока механична якост, както и устойчивост на изолационното масло. Клас ХXX на гетинаксовите листи се ползва в множество електротехнически приложения, както и в електрониката. Този тип фенолен л..

Показани са 1 до 3 от 3 (1 страници)