Полиетилен / PЕ

 
Области на приложение на полиетилена:
Полиетиленът на листи и пръти се използва за производство на химически съдове и апарати, машиностроене, облицовки и многослойни конструкции, изграждане на съоръжения, транспортна, подемна и складова техника, електропромишленост,  ортопедична техника,  хранително-вкусова промишленост.
Полиетиленовите листи и пръти притежават отлични електроизолационни свойства, ниска тангента на диелектрични загуби, включително при високи честоти. Полиетиленът не се влияе силно от надраскване, като модификациите му в черно са устойчиви на ултравиолетови лъчи. Полиетиленът на листи и пръти се ползва при необходимост от ударо и абразивоустойчивост.

 

Характеристики:

Полиетиленът притежава висока химическа устойчивост, отлични параметри за преработка,  устойчивост на корозия.

Полиетилен се използва в:

 

Хранителна промишленост
Химическа промишленост
Повдигащи механизми
 
Електротехника
Обща индустрия
 
Водопречиствателни
съоръжения