Гумено-транспортни ленти

Гумено-транспортни ленти структураГумено-текстилните транспортни ленти се препоръчват за надземни и подземни тежки натоварвания, като при употребата им се ограничава до минимум разкъсването и повреждането на скъсването на транспортната лента, причинено от продължителното силно въздействие, като например големи буци, остри ръбове и др.

Специфичният дизайн на гумено-текстилната транспортна лента я предпазва от износване и повреди, дължащи се на разкъсване, протриване, срязване и продупчване. Това удължава срока на експлоатация и намалява престоя на поддръжката на транспортните ленти като цяло.

Най-често срещаните форми на гумено-текстилни транспортни ленти са с вътрешна армировка, наричана още “каркас”. Каркасът на гумено-транспортната лента осигурява якостта й на опън и абсорбира ударите от натоварващия се материал върху транспортната лента.

Обикновено използваният материал за подсилване на гумено-транспортните ленти може да бъде или полиестер, или полиамид, въпреки че арамидите също са установили своето присъствие при някой по-специфични приложения. Подсилените със стоманена корда гумено-текстилни транспортни ленти могат да бъдат армирани с месингов кабел или метални въжета, поцинковани стоманени кабели или месингова мрежа.

Подсилващите метални корди в гумено-текстилните транспортни ленти са покрити със слой от каучук, чиито състав е сходен с тези, които се намират в армировката на автомобилните гуми. Изискванията за якост, за които е проектиран гумено-текстилната транспортна лента диктуват съответно и броя и типа на слоевете армировка.

Гумено-текстилните транспортни ленти могат да се справят със всякакви неблагоприятни условия на натоварване в най-суровите индустрии.

Пример за индустрии, в които се използват гумено-текстилни транспортни ленти включват: добив на твърди скали, добив в кариери, обработка на пясък и минерали, рециклиране на бетон, мобилни и фиксирани агрегати за раздробяване, както и други тежки промишлени приложения.


В тази категория няма продукти.