Минна и добивна промишленост

Минното дело и добивът на материали от кариери зависят в голяма степен от транспортните ленти за пренасяне на извадения от земята материал и преработката му.

Издръжливостта и ефективността на минното и кариерното оборудване е от критично значение. Непланираните престои обикновено са неприемливи, а разсипаният материал е не само въпрос на поддръжка и чистота - той представлява и пропусната полза.

Постоянното въздействие на тежки, назъбени и остри материали, често падащи от големи височини, може да доведе до бързо съкращаване живота на транспортните ленти в минната промишленост.

Нашите транспортни ленти за кариери и минно дело са разработени така, че да са подходящи за монтаж в редица минни и кариерни транспортьори. Транспортните ленти могат да бъдат със сърцевина и покривни пластове, които осигуряват оптимална издръжливост и износоустойчивост.

Нашите транспортни ленти, използвани в кариерите и минната индустрия, имат много висока устойчивост на скъсване и различни специализирани покрития, които са изключително устойчиви на износване, причинено от абразия.

Когато извличате материали на земната повърхност или копаете под земята твърди или меки скали, предизвикателствата ви са огромни и определено можете да се възползвате от нашия опит с минни операции. Независимо дали добивате камъни, въглища, благородни метали, неблагородни метали или всякакви инертни материали, можете да разчитате на факта, че можем да направим минното дело и кариерата по-чисти, по-безопасни и по-продуктивни.

Ние доставяме транспортни ленти за кариери и минно дело само от реномирани доставчици, които  имат дълъг опит в минната индустрия. От нас можете да получите ценни съвети, тъй като сме в състояние да прилагаме научените уроци от цял ​​свят за решаване на вашите ежедневни проблеми.


В тази категория няма продукти.