Обща индустрия

Почти всеки продукт, който можете да си представите, пътува по транспортна лента, преди да достигне крайната си цел. 

Превозването на суровини, опаковъчното оборудване и логистичните центрове и съоръжения ежедневно преместват безкрайно количество продукти и опаковки.

Можем да покрием с асортимента си от транспортни ленти целия производствен сектор -  от най-търсените коледни играчки до вашата кухненската мивка!

Притежаваме обширни познания и разбиране по отношение на най-сложните конвейерни системи, които можете да си представите.

Когато се нуждаете от помощ, нашият екип е напълно способен да предостави уникални решения за всякакви приложения на транспортните ленти за обща употреба, включително с индексиране, изкачване, спад, висока скорост, абразивни, лепкави и други.

Днешните производствени предизвикателства могат да бъдат преодолени с нашата широка продуктова линия от транспортни ленти за общата индустрия, с помощта на съвременни материали, специални повърхности, високотехнологичен състав и начини на изработка. Някои от транспортните ленти за обща употреба включват:

  • транспортни ленти за пясък, чакъл, каменна промишленост
  • транспортни ленти за цимент, бетонови заводи
  • отоплителни и електроцентрали, инсталации за изгаряне на отпадъци
  • транспортни ленти за пътно-строителна техника
  • транспортни ленти за рециклиране, компост, минерални заводи
  • шлакови транспортьори
  • транспортни ленти за счупено стъкло, кварцов пясък или материали, съдържащи кварцов пясък
  • накланящи се транспортьори с плъзгащ се материал
  • глина и аргил, транспортни ленти за пластмаси, общо опаковане, електроника и метали

В тази категория няма продукти.