Горещо поцинковане - Варна

Предлагаме горещо поцинковане на детайли в производствената ни база в гр. Варна.

ДЕСЕТ ПРИЧИНИ ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС ЗА ГОРЕЩОТО ПОЦИНКОВАНЕ НА ДЕТАЙЛИТЕ ВИ

1 - Дълъг живот на горещо поцинкованите детайли.
Чрез горещото поцинковане се гарантира постигане на повърхност, която се почиства лесно и може да издържи без поддръжка до над 50 години, според средата. Ако се наложи някаква поддръжка, то тя е лесна и не е необходима сложна предварителна подготовка.

2 - Икономичност.
Сравнено с останалите типове индустриални покрития, горещото поцинковане е много по-евтино. Причината е проста – боядисването или нанасянето на антикорозионни покрития е скъп, трудоемък и сложен процес, изискващ много ръчен труд. Технологията на горещото поцинковане е силно механизиран и автоматизиран процес, което го прави и изключително икономична опция.

3 - Дълъг срок на ползване и спестяване от поддръжка.
Ниските първоначални разходи за горещо поцинковане, както и дългият срок през който то издържа го правят най-икономичния начин за защитаване на стомана за дълги периоди от време. Допълнителните предимства от горещото поцинковане на детайли включват и удължаване на интервалите за поддръжка, по-малко проблеми, свързани с труден достъп на отдалечени места и трудни терени, запечатани или плътно монтирани и неудобни за разглобяване детайли, опасни за човека места и др.

4 - Надеждност.
Горещото поцинковане е относително прост и бърз процес, стриктно регламентиран от производствени стандарти. Дебелината на покритието е еднаква, предсказуема и лесно определима. Горещото поцинковане е един от малкото методи за нанасяне на антикорозионно покритие, които са напълно специфицирани, както по българските така и по международните стандарти – БДС EN ISO 1461:2009 – ”Горещопоцинковани покрития на готови продукти от чугун и стомана”, BS EN ISO 1461, DIN EN ISO 1461 и др.

5 - Бързина на нанасяне на цинковото покритие.
Напълно готовите горещо поцинковани детайли могат да бъдат изработени за часове, докато сложните системи за боядисване могат да отнемат над седмица до пълно втвърдяване и изсъхване.

6 - Горещото поцинковане гарантира здравина.
Поцинковането е уникален процес: чрез потапянето във ваната с цинк се образува металургична връзка със стоманата. Никой друг процес за нанасяне на покритие не притежава такива характеристики. Като резултат, чрез горещото поцинковане се получава най-висока якост и устойчивост на механични наранявания по време на манипулации, съхранение, транспорт и монтаж. Това е важен фактор при изработката и монтажа на метални конструкции.

7 - Пълно покритие отвсякъде.
Поради това, че стоманените детайли се потапят в разтопен цинк, всички стени и повърхности на детайлите се поцинковат – отвън, отвътре, по ръбове и ъгли, тесни процепи и цепнатини, които не могат да бъдат защитени по друг начин. Така се получава равномерна дебелина на покритието и по ръбовете, за разлика от други боядисани или напръскани антикорозионни покрития, при които то изтънява.

8 - Тройна защита чрез горещо поцинковане.
Чрез горещото поцинковане стоманата бива защитена по три начина:

  • Първо: цинковото покритие остарява с много бавен темп, което позволява дълъг и предсказуем живот на оборудването
  • Второ: чрез горещото поцинковане се локализира и самоограничава развитието на корозията само на определено място, а не по целия детайл – при нараняването и повреждането на детайла, при разпробиване, удар, заварки, драскотини и др 
  • Трето: ако повредената област е по-голяма, горещото поцинковане на детайла предотвратява развитието на корозия под цинковия слой – което е често срещан проблем при останалите покрития – подкожушване и подповърхностна корозия.

9 - Лесна инспекция.
Поцинкованата чрез горещо поцинковане стомана предоставя възможност за лесен контрол и инспекция. Естеството на това покритие е такова, че ако то изглежда на външен вид непрекъснато и здраво – значи наистина е здраво. Дебелината на покритието, получено чрез горещо поцинковане е лесно контролируема величина, измерима чрез електронни уреди, съгласно EN ISO 1461.

10 - По-бърз монтаж.
Горещо поцинкованите детайли са готови за монтаж и употреба. Не се налага допълнителна подготовка на повърхностите, боядисване, шлайфане  и др. Веднага щом изстине, горещо поцинкованата стомана е готова за употреба, като монтажът може да започне веднага, чрез което се съкращава общия срок за инженерното строителство.