Кондензни гърнета

Кондензните гърнета са детайл от критично значение за всяка парна система. Кондензното гърне е важна връзка между парата и управлението на конденза, която запазва качеството й по време на използване, чрез максимално използване на топлината, но освобождавайки я от воден конденз и некондензиращи газове в същото време.

Наляганията при които кондензните гърнета работят могат да варират между вакуум до няколко стотин Bar. За да отговорят на този широк спектър от условия, съществуват няколко различни типа кондензни гърнета, като всеки има своите предимства и недостатъци.

Опитът показва, че кондензните гърнета работят най-ефективно, когато характеристиките им съвпадат с тези на приложението. За да изпълнява функциите си оптимално е задължително да се подбере правилното кондензно гърне за всеки определен случай.

На пръв поглед може да не е очевидно какви са тези условия. Те могат да включват вариации на работното налягане, топлинния товар или налягане на конденза. Кондензните гърнета могат да са подложени на екстремни температури и дори на водни удари и да са устойчиви на корозия и замърсяване. Каквито и да са работните Ви условия, подборът на правилното кондензно гърне е критичен за ефективността на парната Ви система.


В тази категория няма продукти.